www.tesankara3.org
Türk Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şube
HABER

22 Mart 2018 18:32

Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

 
Fotoğraf Galerisinden
 
   
 
Tüm Fotoğrafları Gör
 
 
Haberler
 
HABER
Çalışmalarımız Kapsamında Okullarımızı Ziyarete Devam Ediyoruz.
 
 
HABER
ŞUBE BAŞKANIMIZA ZİYARET Eğitim Sen Ankara Şube Başkanları, Türk Eğitim Sen Ankara 3 No`lu Şube Başkanımızı ziyaret ettiler.
 
 
HABER
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİNİN 103.YIL DÖNÜMÜ
 
 
HABER
Muhteşem Kadınlar Günü Organizasyonu
 
 
Tüm Haberler
Site İçi Arama
 
 
 
 
Bağlantılar
 
TES Genel Merkez
MEB
TÜRKİYE KAMU-SEN
 
 
Duyurular
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA …………………………………….. Müdürlüğünde ……………….. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuzun tam gün eğitim yapması sebebiyle nöbetçi olduğum günlerde tarafıma tüm gün nöbet görevi verilmektedir. Ancak bu durum, gün içinde beslenme ve dinlenme gibi en temel ve insani ihtiyaçlarımı dahi karşılayamadığım için mağduriyetime neden olmaktadır. Bilindiği üzere, T.C. Anayasası’nın 90. Maddesinin son fıkrası uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 6.12.1966`da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 3 Ocak 1976 itibariyle yürürlüğe giren "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi" nin “Adil ve uygun işte çalışma şartları” başlıklı 7. maddesinde; "Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkese adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı tanır. Bu şartlar aşağıdaki hakları güvence altına alır: d) Dinlenme, çalışma arası, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ile ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi." denilmiştir. T.C. Anayasası’nda angarya yasaklanmıştır. Anayasamızın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. Maddesinde ise; “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.” hükmüne yer verilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Günlük çalışma saatlerinin tesbiti” başlıklı 100. Maddesinde de; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.” hükmüne yer verilerek, memurlar için öğle dinlenme süresi bir yasal hak olarak düzenlenmiştir. Buna göre, dinlenme hakkı gerek Anayasamızda ve gerekse ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış ve ayrıca angarya yasaklanmıştır. Tam gün nöbet tutan öğretmenler olarak bizler de diğer çalışanlar gibi gün içinde yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlarımız sebebiyle ya da dinlenmek ve ibadet etmek için belli bir zamana ihtiyaç duymaktayız. Bu ihtiyaçlarımızın giderilebilmesi için günlük çalışma süresi içerisinde çalışmaya ara verme zorunluluğu bulunmaktadır. Beslenme, dinlenme ve ibadet gibi en temel ve insani ihtiyaçlarımızı karşılama hakkı verilmeksizin tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir. Bu bağlamda, nöbet görevini düzenleyen ilgili yönetmelik hükümlerinde yapılacak değişiklikle, tam gün nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere öğle dinlenme hakkının açıkça düzenlenmesi hususunda gereğiniz arz ederim. AD/SOYAD İmza MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA …………………………………….. Müdürlüğünde ……………….. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuzun tam gün eğitim yapması sebebiyle nöbetçi olduğum günlerde tarafıma tüm gün nöbet görevi verilmektedir. Ancak bu durum, gün içinde beslenme ve dinlenme gibi en temel ve insani ihtiyaçlarımı dahi karşılayamadığım için mağduriyetime neden olmaktadır. Bilindiği üzere, T.C. Anayasası’nın 90. Maddesinin son fıkrası uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 6.12.1966`da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 3 Ocak 1976 itibariyle yürürlüğe giren "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi" nin “Adil ve uygun işte çalışma şartları” başlıklı 7. maddesinde; "Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkese adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı tanır. Bu şartlar aşağıdaki hakları güvence altına alır: d) Dinlenme, çalışma arası, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ile ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi." denilmiştir. T.C. Anayasası’nda angarya yasaklanmıştır. Anayasamızın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. Maddesinde ise; “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.” hükmüne yer verilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Günlük çalışma saatlerinin tesbiti” başlıklı 100. Maddesinde de; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.” hükmüne yer verilerek, memurlar için öğle dinlenme süresi bir yasal hak olarak düzenlenmiştir. Buna göre, dinlenme hakkı gerek Anayasamızda ve gerekse ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış ve ayrıca angarya yasaklanmıştır. Tam gün nöbet tutan öğretmenler olarak bizler de diğer çalışanlar gibi gün içinde yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlarımız sebebiyle ya da dinlenmek ve ibadet etmek için belli bir zamana ihtiyaç duymaktayız. Bu ihtiyaçlarımızın giderilebilmesi için günlük çalışma süresi içerisinde çalışmaya ara verme zorunluluğu bulunmaktadır. Beslenme, dinlenme ve ibadet gibi en temel ve insani ihtiyaçlarımızı karşılama hakkı verilmeksizin tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir. Bu bağlamda, nöbet görevini düzenleyen ilgili yönetmelik hükümlerinde yapılacak değişiklikle, tam gün nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere öğle dinlenme hakkının açıkça düzenlenmesi hususunda gereğiniz arz ederim. AD/SOYAD İmza MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA …………………………………….. Müdürlüğünde ……………….. Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Okulumuzun tam gün eğitim yapması sebebiyle nöbetçi olduğum günlerde tarafıma tüm gün nöbet görevi verilmektedir. Ancak bu durum, gün içinde beslenme ve dinlenme gibi en temel ve insani ihtiyaçlarımı dahi karşılayamadığım için mağduriyetime neden olmaktadır. Bilindiği üzere, T.C. Anayasası’nın 90. Maddesinin son fıkrası uyarınca, usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. 6.12.1966`da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve 3 Ocak 1976 itibariyle yürürlüğe giren "Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi" nin “Adil ve uygun işte çalışma şartları” başlıklı 7. maddesinde; "Bu Sözleşmeye Taraf Devletler herkese adil ve elverişli şartlarda çalışma hakkı tanır. Bu şartlar aşağıdaki hakları güvence altına alır: d) Dinlenme, çalışma arası, çalışma saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ile ücretli yıllık izin ve resmi tatillerde ücret verilmesi." denilmiştir. T.C. Anayasası’nda angarya yasaklanmıştır. Anayasamızın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. Maddesinde ise; “Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.” hükmüne yer verilmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Günlük çalışma saatlerinin tesbiti” başlıklı 100. Maddesinde de; “Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.” hükmüne yer verilerek, memurlar için öğle dinlenme süresi bir yasal hak olarak düzenlenmiştir. Buna göre, dinlenme hakkı gerek Anayasamızda ve gerekse ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış ve ayrıca angarya yasaklanmıştır. Tam gün nöbet tutan öğretmenler olarak bizler de diğer çalışanlar gibi gün içinde yemek, çay, sigara gibi ihtiyaçlarımız sebebiyle ya da dinlenmek ve ibadet etmek için belli bir zamana ihtiyaç duymaktayız. Bu ihtiyaçlarımızın giderilebilmesi için günlük çalışma süresi içerisinde çalışmaya ara verme zorunluluğu bulunmaktadır. Beslenme, dinlenme ve ibadet gibi en temel ve insani ihtiyaçlarımızı karşılama hakkı verilmeksizin tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir. Bu bağlamda, nöbet görevini düzenleyen ilgili yönetmelik hükümlerinde yapılacak değişiklikle, tam gün nöbet görevini yerine getiren öğretmenlere öğle dinlenme hakkının açıkça düzenlenmesi hususunda gereğiniz arz ederim. AD/SOYAD İmza
 
 
 
Ziyaretçi Defteri
 
Deftere Yazılanları Oku
Ziyaretçi Defterine Yaz
 
 
Site İstatistikleri
 
Toplam Ziyaretçi : 91326
Bugünkü Ziyaretçi : 112
Toplam Sayfa İzleme : 91332
 
 
Haber Grubumuz
 
 
 
2018 © Türk Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şube - Tüm hakları saklıdır.
Tel: +90 312 231 93 47   Faks: +90 312 229 16 26   E-Posta:tesankara3@hotmail.com